MetsuriTrio

Ota opiksi.
Onnistu.
Ole rohkea.
Kolme metsää rakastavaa naismetsuria!

Istuttaminen

Ota yhteyttä

Istuttamisessa ja kylvössä pyritään löytämään kasvupaikalle sopiva puulaji. Mäntyä karummille kasvupaikoille ja kuusta sekä rauduskoivua rehevimmille pohjille. Usein luonto täydentää eripuulajeilla työtämme runsain mitoin. Haapaa mm. syntyy juurivesojen kautta. Saattaa joskus metsästä löytyä sembramännyn taimikin. Silloin tulee mieleen linnut uudistamisen apureina.

Heinäys on etenkin rehevien kasvupaikkojen välttämättömiä töitä. Vuodesta kahteen kun on kulunut istutuksesta, on hyvä käydä katsomassa taimien jaksamista. Kun heinät ja vadelma yltää selkeästi pidempinä taimen yli, on hyvä varautua pelastamaan taimia polkemalla heinää taimesta poispäin. Tätä työtä tehdään keskikesästä loppusyksyyn saakka.

Varhaisperkaus

Ota yhteyttä

Varhaisperkaus

Taimikon harvennus

Ota yhteyttä

Taimikon harvennus on nimensä mukaisesti harventamista. Harvennuksessa voidaan tiheyttä ja puulajijakaumaa säätelemällä vaikuttaa puuston tuleviin harvennusajankohtiin ja jopa metsä terveyteen. Sopivasti sekametsärakenteinen taimikko niin ”luonto kiittää”. Tässä työssä nautitaan myös varhaisperkauksen hedelmistä eli suorista ja elinvoimaisista taimikon puista. Tämä työ on nähty myös valtion toimesta tärkeänä tuettavana työmuotona.

Ennakkoraivaus

Ota yhteyttä

Ennakkoraivaus on hyvä tehdä ennen koneellista puunkorjuuta. Sen tavoitteena on nopeuttaa hakkuutyötä ja vähentää korjuuvaurioita.

Näkemäraivaus

Ota yhteyttä

Näkemäraivaus ja maisemaraivaus työmuotoina tavoittelevat saman sisältöisiä asioita. Niillä parannetaan mm. hakkuukoneen kuljettajan näkyvyyttä harvennettavan kasvatusmetsän käsittelyssä. Maisemaraivaus voi olla myös liikenneturvallisuuden lisäämistä risteysalueilla.